Perspirex Quận 1

Perspirex Quận 1

Address:
1 Bis Hẻm 87 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 700000
Phone: 0926501502
Opening Hours:
Thứ Hai : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Ba : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Tư : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Năm : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Sáu : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Bảy : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Chủ Nhật : Closed
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.