Perspirex Quận 7

Perspirex Quận 7

Address:
38 Đường số 5, Phường Tân Hưng, Quận 7, 700000
Phone: 0926501502
Opening Hours:
Thứ Hai : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Ba : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Tư : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Năm : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Sáu : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Thứ Bảy : 9:00 sáng – 6:00 chiều
Chủ Nhật : Closed
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.